แนะนำสถานที่

1st อาคารประธาน

ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สูงที่สุดของอุทยาน ภายในมีอาคาร 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะมีการจัดแสดงและนำเสนอเรื่องราวดังต่อไปนี้

ชั้นที่ 1 รูปปั้น ประวัติ และผลงาน จดหมายปิดผนึกของคุณเกียรติ ศรีเพื่องฟุ้ง ภาพของตระกูล จัดแสดงรูปปั้นตัวเอกในเรื่องสามก๊ก เช่น เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ขงเบ้ง ลิโป้ ตั๋งโต๊ะ เตียวเสี้ยน โจโฉ จิวยี่ ซุนกวน สุมาเจียว ฮัวโต๋ ราว 12 รูป ซึ่งมีชุดเดียวในโลก ใช้เวลาออกแบบและสร้างโดยฝีมือของช่างปั้นและช่างแกะสลักกระเบื้องเคลือบที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนและพิพิธภัณฑ์ของคุณเกียรติ

ชั้นที่ 2 และ 3 ภาพเขียนสีน้ำมันเรื่องราวของขงเบ้ง เขียนลงบนผืนผ้าใบเพื่อให้คงทนเก็บรักษาได้นาน ภาพเขียนฝาผนังยาวถึง 100 เมตร ราว 16 ตอน โดยแบ่งเป็นชั้นละ 8 ตอน วาดโดยจิตรกรชาวจีนที่มีชื่อเสียงชื่อ Zhang Kexin ใช้เวลาเขียนภาพทั้งหมด 5 ปีเต็ม (1994-1998)

ชั้นที่ 4 และจุดชมวิวของอุทยานฯ

2nd อาคารเอนกประสงค์

อยู่ทางด้านซ้ายของอาคารประธาน (มองเข้าหาอาคารประธาน) ประกอบไปด้วย 28 อรหันต์ และ ฮกลกซิ่ว พระสังกัจจาย เป็นอาคารที่มีไว้เพื่อทำกิจกรรม หรือจัดนิทรรศการต่างๆ

3rd อาคารพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม

อยู่ทางขวามือของอาคารประธาน เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม หยกขาว ขนาดใหญ่ปางประทับนั่ง งัน ออ พอ ลู ซี องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งในเมืองไทย หมายถึงพระธรรมคือความสะอาดจิตสะอาดสดใสไร้ราคะ มีความสูง 405 เซนติเมตร ความกว้าง 127 เซนติเมตรหนัก 12 ตัน รอบๆ บริเวณองค์ท่านจะมีรูปปั้นกังไสจากประเทศจีนเรียงรายอยู่ซึ่งเรียกว่า ท้าวจตุดลกบาลหรือท้าวจาตุมหาราช ซึ่งเป็นชั้นแรกในสวรรค์ 6 ชั้น มีหน้าที่ดูแลโลกในทิศทั้งสี่ ได้แก่ ท้าวธตรัฐ ท้าววิรูฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวกุเวส

ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยว ไม่หวั่นไหวต่อการก่อกวนของเหล่ามาร (กามกิเลส) หากสามารถตั้งจิตข่มจิตสำรวมกาย วาจา และจิต ละทิ้งโลกาวิสัยทั้งหมดก็จะเข้าถึงพุทธสภาวะที่มีอยู่เดิม..

ถ้าทำให้จิตมีความสงบนิ่งอยู่ทุกขณะ ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน ก็จะมีความสำเร็จในธรรมโดยมิรู้ตัว
..พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ รวมทั้งพระโพธิสัตว์เจ้าได้หลุดพ้นในขณะที่อยู่ในโลกอันมากล้นไปด้วยกิเลสนี้

กวนอิมปางนี้ หากสักการะกราบไหว้บูชา เจ้าแม่กวนอิมจะช่วยดลบรรดาลจิตใจให้ผู้มาสักการะมีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหมือนอย่างท่าน ยิ่งหากได้มีเป้าหมายที่จะประพฤติ ทำดี หวังดี ต่อสิ่งที่ตั้งใจ ก็จะยิ่งทำให้ประสบความสำเร็จ เหมาะสำหรับผู้มีเป้าหมายในชีวิตที่ถูกครรลองครองธรรม หน้าที่การงานที่ถูกต้องตามกฏหมาย ไม่คิดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น จะทำให้ผู้หวังร้ายแก่ผู้สักการะกราบไหว้บูชาแพ้ภัยตัวเองในที่สุด

วิธีขอพร
เริ่มตั้งแต่ หน้าประตู ที่ต้องก้าวเท้าขวาเพื่อความก้าวหน้า (เหมือนนาฬิกาที่หมุนไปทางขวา) การไปขอพร เจ้าแม่กวนอิม ให้ยืนเล็งให้ตรงตำแหน่งพระพักตร์ (ใบหน้า ตำแหน่งดวงตา) แล้วอธิษฐานขอพร

เครื่องลางที่ศักดิ์สิทธิ์
ลูกประคำขาว สร้อยไข่มุก น้ำเต้า ดอกไม้ขาว ป้ายขอพรเจ้าแม่กวนอิม ธูปประจำวันเกิด และ น้ำมันอธิฐาน

4th ลานไม้โบราญ

เป็นลานไม้ที่มีสภาพไม้กลายเป็นหิน ซึ่งมีการจัดวางไว้อย่างสวยงามและกลมกลืนเข้ากับการจัดสนาม

5th อาคารศาลกวนอู

อยู่ทางขวามือของอาคารพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม (มองเข้าหาอาคารพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม) กวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์มือถือง้าวไม้สักแกะสลัก

6th ระเบียงกิจกรรม

แบ่งเป็น 2 ช่วงระเบียง โดยมีความยาว 223.8 เมตร โดยตลอดแนวระเบียง เป็นผนังจิตรกรรมภาพวาดกระเบื้องเคลือบดินเผา จากประเทศจีนบันทึกเรื่องราวตอนสำคัญ ในพงศาวดารเรื่องสามก๊ก 56 ตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้เวลานานกว่า 1 ปีในการคัดลอก ออกแบบ และสร้างเรื่องราว โดยจิตรกรจากประเทศจีน

7th ต้นไม้แห่งความหวัง

ต้นไม้เหล่านี้ ถูกปลูกขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้คนที่ต้องการแรงผลักดันในการตอบสนองตัวเอง เป้าหมายและอุดมการณ์คือสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้คุณพยายามทำงานอย่างหนัก เขียนแผ่นไม้แล้วนำไปห้อยไว้บนต้นไม้แห่งความหวังนี้ จะได้รับพรจากเกียรติ ช่วยให้ความปรารถนาย้อนกลับมากลายเป็นของขวัญแห่งความสำเร็จ เหมาะสำหรับผู้ที่มีฝันหรือแผนธุรกิจที่อยากจะให้ประสบความสำเร็จในอนาคต

8th ถ่ายรูปม้านำโชค

ม้าที่มีลักษณะสวยงามพิเศษมีผลต่อผู้เป็นเจ้าของและผู้ที่ได้พบเห็น ในโบราญเชื่อกันว่า ม้าที่มีสี ฟ้า แดง ขาว ดำ น้ำตาล ต่างให้ความหมายของความดชคดีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์นำโชคต่างๆ จากขนม้า ในโอกาสเทศกาลต่างๆ รวมทั้งปีใหม่จีน เรายังมีบริการทำซองอั่งเปาในแบบส่วนตัวได้ที่นี่อีกด้วย

9th จุดจำหน่ายของที่ระลึก

มาสนุกกับข้าวของขนมอร่อยและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยจากภาคต่างๆ ที่หาได้ยากแต่สามารถพบเจอได้พร้อมๆกันในที่นี่ที่เดียว รวมไปถึงของที่ระลึกคุณภาพดีเยี่ยม เช่น ชากวนอิมที่บรรจุอยู่ในงานศิลปะจากศิลปินชาวจีน Zhang Kexin ที่มีเพียงที่นี่ที่เดียวในโลก

10th จุดอาหารไทยจีน

ที่นี่จะเป็นที่ที่คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีของการปรุงอาหารไทยจีนซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน รวมถึงวิธีการดั้งเดิมของไทย ได้แก่ การตุ๋น การอบ การย้ายถิ่นของวัฒนธรรมจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเจริญเติบโตของการผัด การทอด ซึ่งเป็นอิทธิพลหลักของอาหารไทย เช่น ผัดไทย และข้าวผัดต่างๆ

11th บ่อมังกร

ความเชื่อโบราญถือว่าน้ำเป็นสิ่งจำเป็นคนทั่วโลก และบ่อน้ำที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติก็คือของขวัญจากพระเจ้า จุดที่เป็นบ่อมังกร เป็นจุดที่เป็นบ่อน้ำธรรมชาติที่มีน้ำไหลออกมาเองตลอดเวลาและเป็นน้ำสะอาด ทางอุทยานจึงบูรณะรักษาไว้ให้ เราจึงขอแนะนำให้หันหลังโยนเหรียญด้วยมือขวา เหวี่ยงให้มากกว่าไหล่ซ้ายของคุณ ซึ่งจะได้นำคุณกลับมาที่สวนสามก๊กนี้อีกครั้ง